Krystyna Miecznikowska

 
Specjalizacja Neurologia
Miejsce Pracy Płock, Rajmunda Rembielińskiego 10A