Nazwa Podmiotu Leczniczego: ALFA MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Księga Rejestrowa numer: 000000182493
Kod organu rejestrowego: 14 – Wojewoda Mazowiecki

Nazwa zakładu leczniczego: ALFA MEDYCZNA
09-400 Płock, ul. Medyczna 8

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

ALFA MEDYCZNA udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  1. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
  2. fizjoterapia ambulatoryjna,
  3. rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym

Miejsca udzielania świadczeń: 09-400 Płock, ul. Medyczna 8

Nazwa Podmiotu Leczniczego: ALFA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Księga Rejestrowa numer: 000000021924
Kod organu rejestrowego: 14 – Wojewoda Mazowiecki

Nazwa zakładu leczniczego: ALFA MEDYCZNA ZDROWIE
09-400 Płock, ul. Rajmunda Rembielińskiego 10A

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

ALFA MEDYCZNA ZDROWIE udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  1. podstawowa opieka zdrowotna
  2. ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  3. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
  4. fizjoterapia ambulatoryjna
  5. medycyna pracy

Miejsca udzielania świadczeń:

  1. 09-400 Płock, ul. Rajmunda Rembielińskiego 10A
  2. 09-400 Płock, ul. Medyczna 8