Katarzyna Walkosz-Berlińska

 
Specjalizacja Medycyna Rodzinna
Miejsce Pracy Płock, Rajmunda Rembielińskiego 10A