Jan Szmulewicz

 
Specjalizacja Choroby wewnętrzne
Miejsce Pracy Płock, Rajmunda Rembielińskiego 10A