Bożena Samelska

 
Specjalizacja Audiologia, Otolaryngologia I st. specjalizacji
Miejsce Pracy Płock, Rajmunda Rembielińskiego 10A