Rehabilitacja z OC sprawcy

Rehabilitacja z OC sprawcy

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, w wyniku urazu np. upadku na śliskim chodniku, podczas prac budowlanych lub podczas pracy w rolnictwie mają prawo do REHABILITACJI FINANSOWANEJ Z POLISY UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) SPRAWCY! Ubezpieczyciel sprawcy POWINIEN pokryć wszelkie koszty związane z przewróceniem dotychczasowego stanu zdrowia m.in. pobyt w szpitalu, koszty rehabilitacji, zakup lekarstw, koszty…