Lokalizacja
Płock ul. Medyczna 8
Rejestracja telefoniczna
243619044 lub 609019189
Napisz maila
rejestracja@alfamazowsze.pl
Godziny otwarcia
pon-pt: 8.00 - 18.00

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych (czyli w przychodni) w ramach umowy z NFZ realizowana jest w tzw. cyklach terapeutycznych obejmujących do 10 dni zabiegowych (przy czym dziennie maksymalnie 5 zabiegów). Leczenie rehabilitacyjne ambulatoryjne to zabiegi wykonywane w placówce, bez konieczności przebywania w niej dłużej niż czas trwania zaplanowanych zabiegów.


Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista dziecięcy).

W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.

Pacjent musi zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.