Rodzaj działalności

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

ALFA MEDYCZNA udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  1. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
  2. fizjoterapia ambulatoryjna,
  3. rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym