Lokalizacja
Płock ul. Medyczna 8
Rejestracja telefoniczna
243619044 lub 609019189
Napisz maila
rejestracja@alfamazowsze.pl
Godziny otwarcia
pon-pt: 8.00 - 18.00

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

a. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
Do poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).  Na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

b. fizjoterapia ambulatoryjna
Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista dziecięcy).

W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe.

Pacjent musi zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Rehabilitacja w ośrodku dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

a. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym w tym rehabilitacja dla określonej grupy pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym
Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów dziennie.

Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Wykonujemy usługi w następujących zakresach świadczeń:

LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

Miejsca udzielania świadczeń:

PORADNIA REHABILITACYJNA, ul. MEDYCZNA 8, 09-400 PŁOCK

DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII, ul. MEDYCZNA 8, 09-400 PŁOCK

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ, ul. MEDYCZNA 8, 09-400 PŁOCK

Kontakt telefoniczny do rejestracji / informacji: +48 609019189

Kontakt mailowy do rejestracji / informacji: rejestracja@alfamazowsze.pl

Lekarze przyjmujący w poradni rehabilitacyjnej:

LEKARZ – SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ: dr n. med. Agata Owecka

Lekarze przyjmujący w ośrodku rehabilitacji dziennej:

LEKARZ – SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ: dr n. med. Agata Owecka

LEKARZ – SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ: Maciej Balcerowski

Godziny pracy

PORADNIA REHABILITACYJNA: czwartek: 8.00-20.00; piątek: 8.00-15.00

DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII: poniedziałek-piątek w godzinach: 8.00-18.00

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ: poniedziałek-piątek w godzinach: 8.00-18.00