Wyjaśniamy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W jaki sposób pacjenci mogą zapisać się na wizytę/zabiegi? W jaki sposób można odwołać wizytę?

  1. bezpośrednio na miejscu, pod adresem: Płock, ul. Medyczna 8
  2. telefonicznie, pod numerami: 243619044 lub 609019189
  3. wysyłając e-maila na adres: rejestracja@alfamazowsze.pl
  4. wysyłając sms pod numer telefonu 609019189
  5. przez formularz dostępny na stronie internetowej alfamedyczna.pl
  6. przesyłając skierowanie lub informację o odwołaniu wizyty pocztą tradycyjną na adres: Alfa Medyczna, 09-400 Płock, ul. Medyczna 8

Jak długo ważne jest skierowanie na rehabilitacje na oddział dzienny?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz Zarządzenia nr 80/2013/DSOZ z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym, tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne do poradni, do ośrodka/oddziału dziennego bądź w warunkach domowych ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Dostałam skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne z prywatnego gabinetu ortopedycznego czy mogę skorzystać z tych zabiegów w ramach NFZ czy tylko prywatnie ?

Aby skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia musi Pani dostać skierowanie od lekarza, który posiada umowę z NFZ. W innym przypadku będzie mogła Pani skorzystać z tych zabiegów jedynie za pełną odpłatnością.

Ważność skierowania:
Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.
Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.
Wyjątkiem jest skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, traci ono ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

 

SPRAWDŹ KOLEJKĘ