Dane rejestrowe

Alfa Mazowsze sp. z o.o.
09-409 Płock, ul. Hubalczyków 11

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000422432
kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN
NIP: PL7743212660
REGON: 146139495

Nazwa Podmiotu Leczniczego: ALFA MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Księga Rejestrowa numer: 000000182493
Kod organu rejestrowego: 14 – Wojewoda Mazowiecki

Nazwa zakładu leczniczego: ALFA MEDYCZNA
09-400 Płock, ul. Medyczna 8