Lokalizacja
Płock ul. Medyczna 8
Rejestracja telefoniczna
243619044 lub 609019189
Napisz maila
rejestracja@alfamazowsze.pl
Godziny otwarcia
pon-pt: 8.00 - 18.00

DANE REJESTROWE

Alfa Mazowsze sp. z o.o.
09-409 Płock, ul. Hubalczyków 11

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000422432
kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN
NIP: PL7743212660
REGON: 146139495

Nazwa Podmiotu Leczniczego: ALFA MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Księga Rejestrowa numer: 000000182493
Kod organu rejestrowego: 14 – Wojewoda Mazowiecki

Nazwa zakładu leczniczego: ALFA MEDYCZNA
09-400 Płock, ul. Medyczna 8

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

ALFA MEDYCZNA udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

  1. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
  2. fizjoterapia ambulatoryjna,
  3. rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym