Lokalizacja
Płock ul. Medyczna 8
Rejestracja telefoniczna
243619044 lub 609019189
Napisz maila
rejestracja@alfamazowsze.pl
Godziny otwarcia
pon-pt: 8.00 - 18.00

Zasady obowiązujące podczas udzielania świadczeń w okresie epidemii COVID-19

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do następujących zasad obowiązujących podczas udzielania świadczeń w okresie epidemii COVID-19:1. noszenie na terenie przychodni/ośrodka rehabilitacji MASECZKI – dotyczy wszystkich dorosłych i dzieci od 4 roku życia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. używanie przez pacjenta i ewentualnego opiekuna rękawiczek jednorazowych.
3. DEZYNFEKCJĘ RĄK środkiem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu.
4. ZMIANĘ OBUWIA po wejściu do placówki.
5. stosowanie własnych podkładów jednorazowych dla pacjenta wymagającego zmiany pieluchy lub pieluchomajtek.
6. ograniczenie dotykania klamek i innych przedmiotów.
7. wypełnienie każdego dnia ANKIETY EPIDEMIOLOGICZNEJ przez Pacjenta lub Opiekuna (mile widziany własny długopis)
8. ścisłe przestrzeganie wyznaczonych godzin rehabilitacji i PRZYCHODZENIE NA WSKAZANĄ W HARMONOGRAMIE GODZINĘ.
9. nie korzystanie podczas zabiegów z dodatkowych, nie związanych z terapią, przedmiotów oraz z telefonów komórkowych, chyba że korzystanie z nich związane
jest z rodzajem biologicznej niepełnosprawności świadczeniobiorcy lub ewentualnego opiekuna.
10. opiekunów prosimy o zgłaszanie się bez biżuterii.
11. prosimy o pozostawianie wózków, nosidełek, toreb we wskazanym przez personel miejscu i przynoszenie jedynie rzeczy niezbędnych do terapii.
12. Przebywanie z dzieckiem w placówce TYLKO JEDNEGO OPIEKUNA.

NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ZALECEŃ MOŻE SKUTKOWAĆ BRAKIEM MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ŚWIADCZEŃ.