Czasowe zawieszenie prowadzenia usług rehabilitacyjnych

Czasowe zawieszenie prowadzenia usług rehabilitacyjnych
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzam od dnia 23 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku, czasowe ograniczenie prowadzenie usług rehabilitacyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to następujących zakresów:
  • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
  • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
Jednocześnie pozostajemy do dyspozycji pacjentów w ramach komunikacji elektronicznej pod dotychczasowymi numerami telefonów, mailem i przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.