Czasowe zawieszenie prowadzenia usług rehabilitacyjnych

Czasowe zawieszenie prowadzenia usług rehabilitacyjnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzam od dnia 23 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku, czasowe ograniczenie prowadzenie usług rehabilitacyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to następujących zakresów: LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA…