Przypadek pacjenta - zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego

Staw barkowy posiada największy zakres ruchów spośród wszystkich stawów naszego ciała. Zbudowany jest z dużej głowy kości ramiennej oraz panewki łopatki, który od zewnątrz stabilizują liczne więzadła oraz mięśnie. Skąd więc biorą się jego urazy? Zwichnięcia powstają na skutek nadmiernego ruchu w stawie, co prowadzi do rozerwania części aparatu stawowego i przemieszczenia względem siebie powierzchni…