Przypadek pacjenta - uraz więzadła pobocznego strzałkowego

Więzadło poboczne strzałkowe stabilizuje podudzie w stosunku do uda podczas poruszania się. Zaliczane jest do zewnętrznych więzadeł stawu kolanowego, biegnącego od nadkłykcia bocznego kości udowej w kierunku powierzchni bocznej głowy strzałki. Od torebki stawowej oddziela go tkanka tłuszczowa, a samo więzadło nie jest zrośnięte z torebką. Odpowiada także za usztywnienie stawu kolanowego. To niewielka struktura,…