Przypadek pacjenta - Paluch koślawy

Nabyta deformacja stopy, której rezultatem jest postępujące boczne odchylenie pierwszego palca stopy w stawie śródstopowo-paliczkowym potocznie nazywana jest haluksem (łac. hallux valgus). Towarzyszącym elementem wady jest skręcenie wzdłóż osi długiej palucha, co prowadzi do nadmiernego wybrzuszania po przyśrodkowej stronie stopy. To własnie  tam powstaje zapalenie – rodzaj torebki wypełnionej płynem – przyczyna dyskomfortu objawiająca się…